Badanie ubezpieczeń grupowych na życie

Jeśli pracujesz lub jesteś właścicielem firmy zatrudniającej 30-50 lub 51-250 pracowników i decydujesz (lub współdecydujesz) o wyborze i zakupie grupowych ubezpieczeń na życie, weź udział w naszym badaniu

Zapraszamy do płatnego badania rynku ubezpieczeń grupowych na życie. Respondenci za 90-minutowy wywiad otrzymają 150 zl netto.

Kogo poszukujemy?

pracowników lub właścicieli firm 30-50-osobowych z branży IT, reklamowej lub mediowej

pracowników lub właścicieli firm 51-250-osobowych z różnych branż. Mogą to być firmy usługowe, handlowe, budowlane lub produkcyjne

Zgłoś się, skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów:

Klauzula informacyjna

Niniejsza informacja jest wymogiem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w skrócie RODO).

Wymóg ten w imieniu i na zlecenie Administratora danych osobowych spełnia firma Qualio. Badania i działania społeczne S.C., z siedzibą w Łodzi, ul. Pomorska 91, lok. 11, 90-225.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jestUnum Życie TUiR Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 17, 00-954 Warszawa.

2. Inspektor ochrony danych nie został wyznaczony, jednakże z osobą pełniącą obowiązki inspektora ochrony danych  można się skontaktować pisemnie na wskazany powyżej adres.

3. Państwa dane przetwarzane są w związku z rekrutacją respondentów do badań dotyczących rynku ubezpieczeń grupowych na życie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. e RODO) w związku z działalnością statutową.

4. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnione osoby zaangażowane w procesy związane z realizacją badania. Odbiorcami Państwa danych będzie podmiot, który w imieniu Unum Życie TUiR Sp. z o.o realizuje badanie (Qualio Badania i Działania Społeczne spółka cywilna), z którym została zawarta umowa dotycząca realizacji i obsługi badania.

6. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia rekrutacji do badania.

7. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej

cofnięciem.

8. Mają Państwo również możliwość  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 w przypadku uznania, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami prawa.

9. Realizacja praw, o których mowa w pkt 7 możliwa jest za pośrednictwem pisemnego kontaktu z Zarządem firmy Skłodowscy sp. z o. o. na wskazany powyżej adres.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

11. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Reklama
%d blogerów lubi to: