Instytucjonalny wymiar uczenia się dorosłych na poziomie lokalnym

Od stycznia do maja 2022 roku, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, realizujemy badania terenowe w projekcie „Instytucjonalny wymiar uczenia się dorosłych na poziomie lokalnym”. 

Zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu w charakterze uczestnika badań!

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy dorosłych mieszkańców powiatów: kaliskiego, kętrzyńskiego, kutnowskiego, radomskiego, tucholskiego i wągrowieckiego, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczyli w kursie lub szkoleniu w placówce niepublicznej albo uczęszczali do szkoły dla dorosłych, np. Liceum dla dorosłych albo Centrum Kształcenia Zawodowego.

Uczestnicy badania:

  • mają od 25 do 64 lat,
  • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie,
  • ukończyli lub odbyli przynajmniej połowę zajęć w ramach kursu zawodowego, szkolenia w roku 2020/21.
  • Uczestnikom przysługuje gratyfikacja za poświęcony czas i zaangażowanie w wysokości 150 zł netto, płatna przelewem na rachunek bankowy po udzieleniu wywiadu.

Zgłoś chęć udziału w projekcie

Czego chcielibyśmy się dowiedzieć podczas badań?

Dzięki indywidualnym rozmowom chcemy poznać doświadczenia ludzi, którzy aktywnie rozwijali swoje umiejętności zawodowe w ciągu ostatniego roku (2020/2021). W badaniu szczególny nacisk kładziemy na zdiagnozowanie dostępności usług edukacyjnych oraz ich dopasowaniu do potrzeb uczących się dorosłych, z uwzględnieniem  różnorodności form uczenia, specyfiki potrzeb edukacyjnych i rozwojowych osób dorosłych, będących w różnej sytuacji osobistej i zawodowej.

Dlaczego to jest ważne?

Poznanie doświadczeń różnych ludzi i wysłuchanie, w jakich okolicznościach decydują się na rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, z jakimi wyzwaniami się mierzą i co ich wzmacnia w tych przedsięwzięciach, może mieć istotne znaczenie dla poszukiwania rozwiązań, które będą w realny sposób mogły wesprzeć i ułatwić innym ludziom aktywne uczenie się.

Wierzymy, że badania te pozwolą opracować rekomendacje dla władz, instytucji publicznych, czy też dla pracodawców, dzięki którym uczenie się w dorosłości będzie w Polsce wspierane w sposób odpowiadający potrzebom różnych ludzi.

Dodatkowe pytania?

Obrazek: Kontakt - dwie rozmawiające osoby

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z nami:

biuro@qualio.team

+48 605 057 315

Często zadawane pytania

Jak długo trwa wywiad?

Wywiad trwa przeciętnie ok. 1,5 godziny.

Gdzie wywiad jest prowadzony?

Wywiad prowadzony jest w miejscu Pana/Pani zamieszkania, we wskazanym przez Pana/Panią lub wspólnie uzgodnionym miejscu zapewniającym prywatność i bezpieczeństwo.

Czy możliwe jest zdalne udzielenie wywiadu?

Co do zasady, wywiady powinny być przeprowadzone bezpośrednio. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. zły stan zdrowia uczestnika), rozmowę możemy przeprowadzić przy użyciu komunikatora internetowego.

Czy muszę się jakoś przygotować do wywiadu?

Przed wywiadem bardzo prosimy pomyśleć o swoich doświadczeniach związanych z uczeniem się na kursie albo w szkole w l. 2020/2021.

Czy wywiad będzie nagrywany?

Tak, wywiad zostanie nagrany przez badacza na dyktafon, a następnie przepisany. Zanonimizowana, podpisana numerem transkrypcja wywiadu wykorzystywana będzie do celów zbiorczej analizy.

Czy będę mieć jakieś dodatkowe zobowiązania?

Po zakończeniu wywiadu badacz, na podstawie przeprowadzonej rozmowy, opracuje etapy Pana/Pani doświadczeń związanych z uczeniem się w dorosłym życiu, a następnie prześle je mejlem z prośbą o potwierdzenie, że wszystko się zgadza i nie popełnił żadnego błędu.

Czy w opracowaniu wyników będzie podane moje imię i nazwisko?

Nie, zebrane dane zostają opatrzone specjalnym numerem, z transkrypcji usuwane są też imiona i nazwiska, jakie mogą paść w rozmowie.

W jaki sposób zostanie zrealizowana wypłata gratyfikacji dla respondenta?

Wypłata w wysokości 150 zł netto będzie płatna przelewem na wskazany przez Pana/Panią rachunek bankowy w oparciu o podpisany przez Pana/Panią formularz.

Nie mam rachunku bankowego, jak zostanie wypłacona gratyfikacja?

Wypłata zostanie przesłana przekazem pocztowym na wskazany przez Panią/ adres.

Reklama
%d blogerów lubi to: