Przepis na miasto

Pozytywne zmiany w jakości życia w mieście wynikają nie tylko z wielkich, kosztownych inwestycji. Również niewielkie, przeprowadzone z głową zmiany mogą przynosić wzrost zadowolenia mieszkańców, pod warunkiem, że dobrze odpowiadają ich potrzebom oraz oczekiwaniom. Istnieje wiele sposobów, na jakie można ulepszać miasto w mikroskali. Wśród nich na pewno ważnym działaniem jest wprowadzanie czystości i ładu przestrzennego, dzięki czemu miejsce zyskuje na funkcjonalności i estetyce, stając się bardziej przyjazne dla użytkowników. Takie założenia przyświecały akcji Witaj Piękna Polsko!, podczas której wraz z marką Cif, pomysłodawcą i sponsorem działania, oraz z Fundacją Urban Forms, a często również przy dużym zaangażowaniu mieszkańców, w latach 2018-19 dokonaliśmy metamorfoz zaniedbanych przestrzeni publicznych w kilkunastu różnych lokalizacjach w całej Polsce. Obok prezentujemy wybrane projekty.

Aktywne społeczności lokalne

Działania w Radomiu i Łodzi łączy jedno – świetna współpraca ze społecznością lokalną, która jest świadoma swoich potrzeb i wierzy, że dzięki oddolnej aktywności można skutecznie wpływać na miejsce. W Radomiu wspólnie z mieszkańcami zaprojektowaliśmy przestrzeń do rekreacji – z przylegających do siebie ścian zniknął brud i napisy, marniejący trawnik został gruntownie odnowiony i obsadzony roślinami, a w miejscu zmurszałej i bezużytecznej piaskownicy stanęły estetyczne ławki z pergolą.

Fot. Radom, Podwalna 5/7 – przed i po akcji Cif. Witaj Piękna Polsko! Fot. Mariusz Janiszewski

W Łodzi odnowiliśmy prześwit łączący ruchliwą ulicę Uniwersytecką z otwartym ciągiem podwórek należących do kilku budynków mieszkalnych. To usytuowane w centrum miasta miejsce należy do jednego z najprężniej działających łódzkich osiedli, które zostało zintegrowane w ostatnich latach przez nieformalną grupę „Wschód Śródmieścia”. Tu – na życzenie mieszkańców – również wyczyściliśmy ściany, uzupełniliśmy zieleń w pustych gazonach i zamontowaliśmy stojaki do rowerów. W ten sposób zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku planowanej w przyszłości przez wspólnoty mieszkańców odnowy całego podwórza. Dzięki „Wschodowi Śródmieścia” zadziałał efekt domina. Wkrótce po akcji doszły nas słuchy, że służby miejskie, zainspirowane dobrym przykładem, uporządkowały również teren zielony za budynkami.

Fot. Łódź, ul. Uniwersytecka 42/44 – przed i po akcji Cif. Witaj Piękna Polsko! Fot. Mariusz Janiszewski

Społecznicy w akcji

W trakcie realizacji projektu mieliśmy również przyjemność spotkać społeczników, którzy dążą do animowania życia osiedlowego, pobudzają aktywność lokalną i starają się umacniać sąsiedzką wspólnotę. Świetnym przykładem wsparcia akcji przez zaangażowanych społeczników jest metamorfoza w Rudołtowicach, gdzie – na terenie zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego – funkcjonuje niesamowity ośrodek edukacyjno-rehabilitacyjny dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, prowadzony przez fundację „Zameczek”. Tu mieszkańcy wsi i pobliskich miejscowości wspólnie pracują na rzecz chorych dzieci, ale także uczestniczą w lokalnych wydarzeniach, piknikach i uroczystościach. W tym pełnym dobrej energii miejscu najważniejsze było, by połączyć ładne z pożytecznym. Dlatego oprócz wyczyszczenia starego chodnika i starannego odnowienia elewacji XIX-wiecznej oficyny, zbudowaliśmy specjalne skrzynie do terapii sensorycznej, które mogą być używane zarówno przez dzieci zdrowe, jak i te poruszające się na wózkach.

W akcję Cif. Witaj Piękna Polsko! zaangażowali się również aktywiści z Olkusza. Na zbudowanym w latach 80. PRL-owskim blokowisku, funkcjonuje Osiedlowy Klub „Krecik” i lokalny oddział miejskiej biblioteki. Obie instytucje chętnie i licznie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców, zmagają się przede wszystkim z ograniczeniami budżetowymi, które uniemożliwiały do tej pory samodzielne zaaranżowanie najbliższego otoczenia. Zaniedbana przestrzeń przed wejściem do klubu i biblioteki w wyniku naszych wspólnych działań została przekształcona w czyste i zdecydowanie bardziej przyjazne miejsce, w którym można wymieniać się książkami i organizować wydarzenia kulturalne.

Olkusz, ul. Konopnickiej 4 – przed i po akcji Cif. Witaj Piękna Polsko! Fot. Mariusz Janiszewski

Akcję Cif. Witaj Piękna Polsko! wsparło tak wiele osób, że nie sposób wymienić każdego z imienia i nazwiska. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak jak my uwierzyli, że czysta i estetyczna przestrzeń poprawia jakość życia w mieście.

Reklama
%d blogerów lubi to: