Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce

Od marca do czerwca 2021 roku, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, realizujemy badania terenowe będące częścią projektu “Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”, finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Zapraszamy do udziału w tym projekcie w charakterze uczestnika badań!

Kogo poszukujemy?

Poszukujemy osób, które chciałyby porozmawiać ok. 2 godzin z naszym badaczem na temat swoich doświadczeń związanych z uczeniem się w dorosłym życiu.

Uczestnicy badania:

  • mają od 25 do 65 lat
  • w ciągu ostatnich 2 lat nabywali nowe umiejętności lub poszerzali te wcześniej posiadane poprzez naukę na studiach podyplomowych, w szkołach, na kursach, warsztatach, praktykach, korepetycjach lub samodzielne uczenie się, jednym słowem, w dowolny aktywny i celowy sposób.
  • Uczestnikom przysługuje gratyfikacja za poświęcony czas i zaangażowanie w wysokości 150 zł netto, płatna przelewem na rachunek bankowy po udzieleniu wywiadu.

Zgłoś chęć udziału w projekcie

Czego dotyczy projekt?

Projekt koncentruje się na wspieraniu możliwości korzystania ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i uczenia się przez całe życie, w tym na rozwoju narzędzi i rozwiązań, które zwiększają przystępność kwalifikacji oraz usprawniają proces ich zdobywania (więcej o projekcie).

Czego chcielibyśmy się dowiedzieć podczas badań?

W badaniu „Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce” chcemy poznać historie ludzi, którzy aktywnie rozwijali swoje kompetencje w ciągu całego dorosłego życia lub w wybranych jego etapach.

Dzięki tym historiom chcemy uzyskać wiedzę i zrozumieć:

  • jak dorośli w Polsce planują swoją aktywność edukacyjną,
  • na jakie sposoby ją realizują,
  • co utrudnia, a co umożliwia i ułatwia aktywne uczenie się w dorosłości,
  • jakie korzyści przynosi nabywanie nowych umiejętności w dorosłym życiu.

Dlaczego to jest ważne?

Poznanie doświadczeń różnych ludzi i wysłuchanie, w jakich okolicznościach decydują się na rozwijanie swoich umiejętności, kompetencji, z jakimi wyzwaniami się mierzą i co ich wzmacnia w tych przedsięwzięciach, może mieć istotne znaczenie dla poszukiwania rozwiązań, które będą w realny sposób mogły wesprzeć i ułatwić innym ludziom aktywne uczenie się.

Wierzymy, że badania te pozwolą opracować rekomendacje dla władz, instytucji publicznych, czy też dla pracodawców, dzięki którym uczenie się w dorosłości będzie w Polsce wspierane w sposób odpowiadający potrzebom różnych ludzi.

Dodatkowe pytania?

Obrazek: Kontakt - dwie rozmawiające osoby

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z nami:

biuro@qualio.team

+48 605 057 315

Często zadawane pytania

Jak długo trwa wywiad?

Wywiad trwa przeciętnie od 1,5 do 2 godzin.

Gdzie wywiad jest prowadzony?

Wywiad prowadzony jest w miejscu Pana/Pani zamieszkania, we wskazanym przez Pana/Panią lub wspólnie uzgodnionym miejscu zapewniającym prywatność i bezpieczeństwo.

Czy możliwe jest zdalne udzielenie wywiadu?

Co do zasady, wywiady powinny być przeprowadzone bezpośrednio. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. zły stan zdrowia uczestnika), rozmowę możemy przeprowadzić przy użyciu komunikatora internetowego.

Czy muszę się jakoś przygotować do wywiadu?

Bardzo prosimy o przypomnienie sobie i spisanie na kartce swoich wszystkich doświadczeń związanych z nauką w dorosłym życiu.

O co badacz pyta w czasie wywiadu?

W trakcie wywiadu badacz chce  poznać doświadczenia swojego rozmówcy związane z uczeniem się, aktywnością edukacyjną w dorosłości. W pierwszej części rozmowy prosi o opowiedzenie o swoich doświadczeniach związanych z uczeniem się po zakończeniu szkoły/studiów. Później zadaje pytania pozwalające na poznanie szczegółów i lepsze zrozumienie opowiedzianej historii.

Czy wywiad będzie nagrywany?

Tak, wywiad zostanie nagrany przez badacza na dyktafon, a następnie przepisany. Zanonimizowana, podpisana numerem transkrypcja wywiadu wykorzystywana będzie do celów zbiorczej analizy.

Czy będę mieć jakieś dodatkowe zobowiązania?

Po zakończeniu wywiadu badacz, na podstawie przeprowadzonej rozmowy, opracuje etapy Pana/Pani doświadczeń związanych z uczeniem się w dorosłym życiu, a następnie prześle je mejlem z prośbą o potwierdzenie, że wszystko się zgadza i nie popełnił żadnego błędu.

Czy w opracowaniu wyników będzie podane moje imię i nazwisko?

Nie, zebrane dane zostają opatrzone specjalnym numerem, z transkrypcji usuwane są też imiona i nazwiska, jakie mogą paść w rozmowie.

Co to dokładnie znaczy „uczenie się, edukacja w dorosłym życiu”?

Przez uczenie się, edukację w dorosłym życiu rozumiemy w tym projekcie różne doświadczenia i działania podejmowane po zakończeniu szkoły czy studiów, służące zdobywaniu nowych umiejętności, wiedzy, kompetencji wykorzystywanych zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym czy w związku z aktywnością społeczną

Dotyczy to takich sytuacji czy działań, kiedy ktoś postanowił nauczyć czegoś nowego lub zdobyć nowe umiejętności albo rozszerzyć te, które już posiadał i podjął świadome, aktywne kroki aby osiągnąć te zamierzenia. Chodzi o różne formy uczenia się i rozwoju, w tym te formalne, takie jak studia, szkoły dla dorosłych. Najbardziej jednak interesują nas te mniej formalne rozwiązania kursy, szkolenia, uczenie się w miejscu pracy, a także zaplanowane uczenie się samodzielne czy przy wsparciu znajomych.

W jaki sposób zostanie zrealizowana wypłata gratyfikacji dla respondenta?

Wypłata w wysokości 150 zł netto będzie płatna przelewem na wskazany przez Pana/Panią rachunek bankowy w oparciu o podpisany przez Pana/Panią formularz. Wypłata nastąpi nie później niż 7 dni po udzieleniu wywiadu i potwierdzeniu zanotowanej przez badacza ścieżki edukacyjnej.

Nie mam rachunku bankowego, jak zostanie wypłacona gratyfikacja?

Wypłata zostanie przesłana przekazem pocztowym na wskazany przez Panią/ adres. Wypłata nastąpi nie później niż 7 dni po udzieleniu wywiadu i potwierdzeniu zanotowanej przez badacza ścieżki edukacyjnej.

%d blogerów lubi to: