Dla uczelni i instytutów

  • Realizacja terenowa badań jakościowych
  • Realizacja terenowa badań ilościowych
  • Kwerendy, desk research w badaniach naukowych
  • Wspólne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe

DLACZEGO BADANIA Z NAMI?

Znaczna część naszego zespołu sama posiada wieloletnie doświadczenie akademickie, dlatego wiemy, jak istotna w projektach naukowych jest rzetelna realizacja badań terenowych. Badania dla uczelni i instytutów prowadzimy w oparciu o najbardziej doświadczonych i zaangażowanych ankieterów, którzy rozumieją rygory związane z pracą naukową i pozyskują wysokiej jakości materiał.

W JAKI SPOSÓB? 

W projekty naukowe włączamy się na każdym ich etapie, najczęściej jednak w fazie realizacji badań terenowych.  Dokonujemy również transkrypcji i kodowania wywiadów jakościowych oraz analizy statystycznej danych ilościowych. Forma raportu zawsze jest dostosowana do wymogów konkretnego projektu. 

REFERENCJE

Realizacja badań terenowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

(…) wystawiam referencje (…) za bardzo rzetelne i profesjonalne wykonanie badań terenowych w ramach projektu pt.: „Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (…).

Dr Katarzyna Zajda, – Katedra Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii UŁ

Quasi-eksperyment dla Uniwersytetu Łódzkiego

(…) Ze względu na metodologiczny charakter projektu szczególnie ważna była uczciwość, rzetelność i wysoka jakość pracy ankieterów. Firma (…) w pełni wywiązała się z wymienionych wyżej zobowiązań. Ankieterzy byli dobrze przygotowani do nagrań i znakomicie poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Zespół wykazywał się również elastycznością, dostosowując rytm działań do nowych uwarunkowań pojawiających się w trakcie realizacji projektu. Z pełnym przekonaniem rekomenduję współpracę z firmą.

Dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, – Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Instytutu Socjologii UŁ

Reklama
%d blogerów lubi to: