Dla instytucji kultury

 • Badania publiczności
 • Analiza potrzeb, analiza popytu
 • Wsparcie w tworzeniu strategii i konkretnych rozwiązań
 • Niestandardowe działania promocyjne

W JAKI SPOSÓB? 

W zależności od stawianych w konkretnym projekcie celów dobieramy najbardziej efektywne narzędzia pozyskiwania danych. Badania często mają ciąg dalszy, kończąc się przygotowaniem przez nasz zespół opartej na danych strategii komunikacji lub scenariuszem i realizacją niestandardowych działań promocyjnych. 

ODKRYWANIE

Diagnozowanie potrzeb i zmieniających się w czasie oczekiwań publiczności, włączanie ich w procesy decyzyjne, przewidywanie nadchodzących w krótkiej perspektywie zmian kulturowych stanowiących istotny kontekst wszelkich działań kulturalno-społecznych.

 • desk research
 • analiza trendów
 • obserwacja uczestnicząca
 • wywiady indywidualne i grupowe
 • customer journey
 • różne typy ankiet (np. CAWI, CAPI, ankieta do wyrywania)

GENEROWANIE ROZWIĄZAŃ

Włączanie odbiorców do współtworzenia najbardziej pożądanej oferty. Przygotowanie w oparciu o zastane lub wygenerowane przez nas dane takich działań i produktów, jak:

 • warsztaty co-create
 • audyt komunikacji
 • strategia  komunikacji 
 • scenariusz i realizacja akcji społecznych adresowanych do mieszkańców, publiczności

EWALUACJA

Ocena różnych wymiarów realizowanych przez Państwa projektów w oparciu o celowo dobrane narzędzia w odniesieniu do konkretnych uwarunkowań.

 • indywidualne i grupowe wywiady jakościowe
 • obserwacja uczestnicząca
 • analiza błędów i FAQ
 • ankiety ewaluacyjne

REFERENCJE

Analiza popytu dla Filharmonii Łódzkiej

(…) Zespół wykonał tę pracę perfekcyjnie. Jestem pod wrażeniem zarówno jakości, poprawności, jak i efektywności pracy. Było to dla mnie niezwykle ważne, ponieważ czas na przygotowanie dokumentacji był ekstremalnie krótki. Dodatkowym wyzwaniem był brak wzorców dotyczących zawartości analizy popytu i brak wytycznych metodologicznych – był to jeden z pierwszych konkursów z nowym typem dokumentacji. Tym większy mój podziw dla profesjonalizmu zespołu i tym większa wdzęczność za podjęcie się realizacji niewykonalnego zadania.

Marzena Wiśniak – zastępca dyrektora Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina

Reklama
%d blogerów lubi to: