Dla projektantów

 • Badania UX
 • Wsparcie badawcze w projektowaniu produktów
 • Wsparcie badawcze w projektowaniu usług
 • Wsparcie badawcze w projektowaniu przestrzeni publicznych

DLACZEGO ZWINNE BADANIA?

Ponieważ projektowanie ze zwinnym procesem badawczym w tle pozwala być blisko rzeczywistych potrzeb użytkowników. Potrzeby odbiorców są często nieoczywiste,  bo ciągle się zmieniają, w zależności od sytuacji i kontekstu. Jednak to właśnie ich trafne zdefiniowanie i odpowiedź na nie decyduje o sukcesie projektu.

W JAKI SPOSÓB? 

Badania są ściśle powiązane z procesem projektowania, przynosząc niezbędną wiedzę o świecie użytkowników i interesariuszy oraz odpowiedzi na wyzwania pojawiające się w trakcie rozwoju projektu. Proces badawczy towarzyszy procesowi projektowania i zazwyczaj dzieli się na etapy:

ODKRYWANIE

Empatyczne podejście do różnych segmentów użytkowników, interesariuszy i otoczenia, zdobycie niezbędnej, pogłębionej wiedzy dotyczącej ich potrzeb, nawyków, stylu życia etc. jeszcze  przed rozpoczęciem procesu projektowania.

 • desk research
 • wywiady kontekstowe z użytkownikami
 • wywiady z interesariuszami
 • mini etnografie online i offline
 • cultural probes
 • analiza konkurencji

GENEROWANIE ROZWIĄZAŃ

Porządkowanie pozyskanych danych, syntetyzacja w formie kanw odpowiadających na kluczowe wyzwania, pozyskiwanie inspiracji wspierających nowe rozwiązania i ułatwiające eliminację błędów,  badanie interakcji użytkownik vs. prototypy.

 • persony
 • ścieżki użytkownika
 • propozycja wartości
 • user stories
 • sortowanie kart
 • analiza informacji zwrotnej
 • propozycja wartości
 • warsztaty co-create

TESTOWANIE

Obserwacja sposobu użytkowania produktu, usługi, rozwiązania w naturalnym kontekście – online lub offline, zbieranie opinii użytkowników w celu eliminacji błędów i optymalizacji produktu lub usługi w kontekście potrzeb i nawyków użytkowników.

 • jakościowe testy użyteczności 
 • badania ankietowe
 • obserwacja uczestnicząca
 • analiza błędów
 • analiza FAQ

Reklama
%d blogerów lubi to: