Dla marketerów

 • Wielowymiarowe analizy grup docelowych
 • Analizy trendów konsumenckich
 • Strategie komunikacji w oparciu o dane
 • Testy strategii/komunikacji
 • Niestandardowe akcje wizerunkowe adresowane do grup docelowych

DLACZEGO ZWINNE BADANIA?

Ponieważ zwinne badania można najlepiej zintegrować z działaniami marketingowymi, zarówno wtedy, gdy są prowadzone w dużej, jak i małej skali, online i offline, długo- i krótkoterminowo.

W JAKI SPOSÓB? 

W zależności od stawianych w konkretnym projekcie celów dobieramy najbardziej efektywne narzędzia pozyskiwania danych. Badania często mają ciąg dalszy, kończąc się przygotowaniem przez nasz zespół opartej na danych strategii komunikacji lub scenariuszem i realizacją niestandardowych działań. 

ODKRYWANIE

Empatyczne podejście do różnych segmentów klientów, ich nieoczywistych potrzeb, nawyków, stylu życia, postaw, opinii w kontekście marki, produktu, usługi, komunikacji etc.

 • desk research
 • analiza semiotyczna
 • różne typy wywiadów jakościowych online i offline
 • etnografie konsumenckie online i offline
 • testy sensoryczne
 • customer journey
 • ankiety (CAPI, CAWI)

GENEROWANIE ROZWIĄZAŃ

Przekładanie pozyskanych danych na konkretne rozwiązania komunikacyjne przez zespół specjalistów doświadczonych w zakresie łączenia wyników badań i działań marketingowych, aby skrócić cały proces i uczynić go bardziej zwinnym

 • strategia komunikacji
 • eksperymenty społeczne
 • akcje społeczne kierowane do obecnych i nowych grup docelowych

TESTOWANIE

Obserwacja sposobu użytkowania produktu/usługi/rozwiązania w naturalnym kontekście – online lub offline, wielokanałowe zbieranie i analiza opinii użytkowników w celu eliminacji błędów i optymalizacji projektu.

 • różne typy wywiadów jakościowych
 • ankieta
 • testy, crowdsourcing 

REFERENCJE

Analiza kulturowa otoczenia komunikacyjnego dla OBI

Analiza kulturowa otoczenia komunikacyjnego (…) okazała się przydatna w pracy nad naszą nową strategią komunikacji marketingowej. Spojrzenie na komunikację konkurencji w kontekście wiedzy o kulturze oraz odpowiednio dobranych trendów przyniosło nowe informacje, dostarczyło inspiracji, a przede wszystkim uporządkowało obraz rynku.

Grzegorz Kurowski – dyrektor marketingu OBI

Netnografia dla Vichy

(…) poszukiwanie i generowanie kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych może odbywać się równolegle z pozyskiwaniem i porządkowaniem nowej wiedzy o dylematach i potrzebach grupy docelowej. Badanie netnograficzne (…) dla marki Vichy z jednej strony dostarczyło nowej wiedzy o potrzebach grupy docelowej, z drugiej zaś okazało się alternatywną ścieżką (w stosunku do klasycznego procesu kreatywnego) generowania nieoczywistych pomysłów.

Monika Dryja – group product manager, Vichy (L’oeral)

Badania biograficzne TG dla E4D

W lutym przeprowadziłem z firmą Qualio (…) badania jakościowe średniej i wyższej kadry menadżerskiej z zastosowaniem metody biograficznej. Badania przyniosły odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, a ich jakość w dotarciu do sedna zagadnień była zdumiewająco głęboka i precyzyjna. Zastosowana metoda i sposób (…) realizacji w dużym stopniu wydobył z grupy badawczej bardzo nieoczywiste rozwiązania. W efekcie (…) rozszerzyliśmy zakres usługi, zwiększając jej potencjał rynkowy. (…) Mimo iż korzystałem w przeszłości z badań tego typu, to te przeprowadzone przez Qualio były najbardziej trafne i rzetelne. Zdecydowanie polecam!

Ernest Wencel – prezes zarządu spółki E4D

Reklama
%d blogerów lubi to: