Dla działów HR

 • Strategia i wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych w zakresie EB
 • Optymalizacja narzędzi rekrutacyjnych w oparciu o dane i trendy
 • Badania kultury organizacji i zmiany organizacyjnej
 • Badania pracowników
 • Kreatywne wydarzenia dla pracowników

DLACZEGO ZWINNE BADANIA?

Ponieważ zwinne badania można najlepiej zintegrować z działaniami HR, zarówno wtedy, gdy są prowadzone w dużej, jak i małej skali, online i offline, długo- i krótkoterminowo.

W JAKI SPOSÓB? 

W oparciu o autorskie narzędzia badawcze pozyskujemy wiedzę, która pozwala optymalizować zarządzanie różnymi wymiarami doświadczenia pracowniczego od rekrutacji i wdrożenia, przez rozwój i utrzymanie pracowników, po ich pozytywne rozstanie z organizacją. Przekładamy ją również na dedykowane warsztaty podnoszące strategiczne i komunikacyjne kompetencje działów HR oraz realizujemy działania wizerunkowe skierowane do pracowników firmy. 

ODKRYWANIE

Pozyskiwanie wielowymiarowej wiedzy dotyczącej postaw pracowniczych, podzielanych wartości organizacyjnych, trendów wpływających na rynek pracy i wielu innych tematów związanych z zarządzaniem pracownikami.

 • desk research
 • analiza trendów
 • etnografia organizacji
 • wywiady eksperckie 
 • employee journey
 • warsztaty badawcze

GENEROWANIE ROZWIĄZAŃ

Wykorzystywanie zastanych i pozyskanych przez nas danych w celu optymalizacji procesu zarządzania, strategii komunikacji wewnętrznej i wytwarzania bardziej przyjaznego pracownikom środowiska pracy.

 •  strategia komunikacyjna do wykorzystania przez dział HR
 • dedykowane warsztaty 
 • kreatywne wydarzenia pracownicze

EWALUACJA

Ewaluacja trafności, skuteczności i efektywności  rozwiązań zarządczych i projektów HR. Monitorowanie zmian, mapowanie błędów i optymalizacja w kontekście potrzeb i zachowań pracowników.

 • wywiady kontekstowe
 • obserwacja uczestnicząca
 • analiza błędów i FAQ
 • ankiety ewaluacyjne

REFERENCJE

Szkolenie „Kulturobic” dla MBanku

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez Uczestników, a prowadzące wykazały się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w zaktywizowanie grupy i zbudowanie z nią partnerskiej relacji. Warsztat (…) koncentrował się na ukształtowaniu w Uczestnikach nowych umiejętności, a nie tylko na pobieżnym przekazaniu wiedzy. Dzięki profesjonalnemu zbadaniu potrzeb grupy przez firmę, szkolenie zrealizowało wszystkie zakładane cele oraz w realny sposób przygotowało Uczestników do udziału w kolejnych działaniach rozwojowych.

Arkadiusz Klimczak – Departament rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji, Mbank

Etnografia organizacji dla Promedica24

Po analizie procesów kulturowych i społecznych istotnych dla kategorii usług opiekuńczych (…) stało się oczywiste, gdzie znajdują się i jak w praktyce wykorzystać niezagospodarowane komunikacyjnie obszary. Następnych krokiem było badanie etnografii organizacji w połączeniu z etnografią rekrutowanych przez firmę Opiekunek, obydwa ukierunkowane na precyzyjnie wyznaczone cele, pozwoliły nam poznać i zrozumieć Customer Journey naszej grupy docelowej. Istotny jest też fakt, że obydwa te badania dostarczyły jasnych rekomendacji zarówno po kątem optymalizacji złożonego procesu rekrutacji, jak i projektowania efektywnych kampanii marketingowych. 

Agnieszka Niedziela – dyrektorka marketingu w Promedica24