Dla samorządów i NGO

 • Projektowanie i realizacja skutecznych procesów partycypacyjnych
 • Analiza potrzeb, analiza popytu
 • Wsparcie w tworzeniu strategii i konkretnych rozwiązań
 • Ewaluacja projektów
 • Niestandardowe działania adresowane do mieszkańców

W JAKI SPOSÓB? 

W zależności od stawianych w konkretnym projekcie celów dobieramy najbardziej efektywne narzędzia pozyskiwania danych. Badania często mają ciąg dalszy, kończąc się przygotowaniem przez nasz zespół opartej na danych strategii komunikacji lub scenariuszem i realizacją niestandardowych działań, takich jak gry miejskie lub wydarzenia społeczno-artystyczne.

ODKRYWANIE

Diagnozowanie potrzeb i zmieniających się w czasie oczekiwań mieszkańców lub innych grup beneficjentów, włączanie ich w procesy decyzyjne, przewidywanie nadchodzących w krótkiej perspektywie zmian kulturowych stanowiących istotny kontekst kształtowania polityki miejskiej czy planowania działań społecznych i edukacyjnych.

 • desk research
 • analiza trendów
 • obserwacja uczestnicząca
 • wywiady indywidualne i grupowe
 • customer journey
 • różne typy ankiet (np. CAWI, CAPI, ankieta do wyrywania)

GENEROWANIE ROZWIĄZAŃ

Włączanie odbiorców do współtworzenia produktów i usług dostosowanych do ich potrzeb. Przygotowanie prototypów rozwiązań w oparciu o zastane lub wygenerowane przez nas dane poprzez:

 • warsztaty projektowania partycypacyjnego
 • różne formy konsultacji społecznych
 • audyt komunikacji
 • strategia  komunikacji 
 • scenariusz i realizacja akcji społecznych adresowanych do mieszkańców/beneficjentów działań

EWALUACJA

Testowanie prototypów rozwiązań, realizacja pilotaży i ewaluacja realizowanych projektów z zastosowaniem takich narzędzi, jak.

 • indywidualne i grupowe wywiady jakościowe
 • obserwacja uczestnicząca
 • analiza błędów i FAQ
 • ankiety ewaluacyjne

REFERENCJE

Działania badawczo-partycypacyjne dla FUF

Działając od wielu lat w przestrzeni publicznej wiemy, jak ważne w prowadzeniu interwencji miejskich jest podjęcie kroków zmierzających do różnych form włączania społeczności lokalnej w ten proces. Zespół Qualio (…) znakomicie wywiązuje się z zadań badawczo-animacyjno-partycypacyjnych na poziomie merytorycznym i organizacyjnym. O celowości ich działań świadczy dobry odbiór społeczny naszych realizacji, zaś o wysokiej jakości pracy, dużej elastyczności i dobrej komunikacji – długotrwała, trwająca obecnie już kilka lat współpraca z nami. Zdecydowanie rekomenduję działania z tą firmą.

Teresa Latuszewska-Syrda – prezes Fundacji Urban Forms

Warsztaty co-create dla Towarzystwa Inicjatyw Twórczych Ę i Polsko-Amerykańskiej Fundacji wolności

Zaproponowana metoda facylitacji i sposób podsumowania spełniła wszystkie oczekiwania po stronie realizatora projektu (Tandem 55+) – pomogła w prosty sposób sprecyzować ramy projektu, harmonogram i jego cel główny. Sposób prowadzenia facylitacji i podsumowania wyników tego procesu został przeprowadzony w sposób profesjonalny i spełnił wszystkie postawione wcześniej założenia.

Marcin Górecki – koordynator pilotażu projektu Tandem 55+

Angela Zielińska – dyrektor operacyjna TITĘ

Reklama
%d blogerów lubi to: