Empathic design

Projektowanie produktów czy usług to proces zwrotny toczący się pomiędzy zespołem projektowym a końcowym odbiorcą. Niezwykle użyteczne jest branie pod uwagę wyników badań już na etapie powstawania pomysłu i prototypowania. Oczywiście można w tym celu wykorzystywać dane statystyczne. Jednak warto mieć na uwadze, że bazują one na deklaracjach, ponieważ są uzyskiwane dzięki zadawaniu pytań (np. w ankiecie czy wywiadzie indywidualnym). Tym samy stanowią tylko część wiedzy, jaką powinno się pozyskać w procesie projektowania.  Niektóre z potrzeb nie są przez odbiorców uzmysławiane, a tym bardziej werbalizowane Przy nowych, innowacyjnych rozwiązaniach trudno jest im również wyobrazić sobie ostateczny produkt, stąd pytania mogą wpadać w próżnię. Strategie badawcze stosowane w ramach projektowania empatycznego mają na celu dotarcie do tego, co niejawne i niezwerbalizowane. Badacz wraz z zespołem projektowym zgłębia na różne sposoby świat finalnego odbiorcy, angażując narzędzia jakościowe, takie jak obserwacja czy wywiad pogłębiony osadzony w konkretnym kontekście (towarzyszący np. działaniu, przeprowadzany podczas codziennych aktywności uczestników badań, w ich „naturalnym środowisku”). Ważny jest też proces analizy danych, który jest dokonywany przez cały zespół, z różnych punktów widzenia i uwzględnia zarówno bezpośrednią treść (wypowiedziane komentarze,  opowieści, zwierzenia), jak i wszelkie zachowania niewerbalne. Uważny i pogłębiony wgląd w świat odbiorców pomaga budować skuteczne modele produktu/usługi, wypełniać luki, wiązać ze sobą różne aspekty, a nawet wykorzystywać drobne innowacje „domowej roboty”, jakie zostały wynalezione przez użytkownika i funkcjonują w jego prywatnym świecie
Reklama