Participatory design

Wspólne projektowanie (participatory design, co-operative design) to zespół różnorodnych procedur badawczych mających na celu aktywne włączanie użytkowników do procesu projektowania produktów, usług czy np. przestrzeni publicznej. Uczestnictwo użytkowników w projektowaniu polega na wykonywaniu w niewielkich (4-6 osobowych) grupach lub indywidualnie ćwiczeń, w trakcie których stosuje się na przykład makiety oprogramowania, produktu czy usługi. Ich zadaniem jest zbudowanie idealnego produktu lub usługi oraz wyjaśnienie swoich motywacji. Obserwacja całego procesu dochodzenia do ostatecznego efektu pozwala dotrzeć do informacji niedostępnych podczas konwencjonalnego wywiadu. Przy czym nie chodzi o to, aby zaproponowane rozwiązania przenieść 1:1 czy traktować jako prototyp. To raczej zbiór istotnych wytycznych czy inspiracji, które uwzględnia się przy rozwijaniu danego produktu czy usługi.

Aktywność połączona ze wspólnym wykonywaniem zadań przez grupę uruchamia inny rodzaj wiedzy. Bywa ona nazywana „wiedzą milczącą”, która nie jest wyrażana wprost poprzez zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, a uaktywnia się dopiero w określonym kontekście i dzięki określonym bodźcom. To pozwala zasypać przepaść pomiędzy tym, co ludzie rzeczywiście robią a tym, co mówią że robią i uzyskać adekwatne informacje oraz cenne podpowiedzi dotyczące tego, co dla przyszłych użytkowników jest ważne czy problematyczne i jak dane narzędzie powinno działać z ich punktu widzenia.

Reklama