Recycling wiedzy

Rocznie wykonuje się niezliczoną liczbę badań społecznych i kulturoznawczych dotyczących różnych aspektów współczesności. Uczelnie i akademie wytwarzają i publikują szereg interesujących i hiperpoprawnych metodologicznie raportów, artykułów i książek naukowych. W naszych działaniach stosujemy recykling wiedzy naukowej,wychodzimy bowiem z założenia, że nie należy wyważać otwartych drzwi. Pierwszym krokiem w realizowanych przez nas projektach jest zazwyczaj zestawienie istniejących danych i aktualnej wiedzy naukowej na dany temat i przełożenie ich na bardziej zrozumiały, odnoszący się do praktyki język. Dopiero na tych solidnych fundamentach opieramy kolejne kroki i scenariusze badawcze. Albo… zatrzymujemy się na tym etapie, gdyż okazuje się, że istniejąca już, odpowiednio zinterpretowana przez nas wiedza w pełni zaspokaja potrzeby naszego Klienta.

Reklama