Referencje

Analiza popytu dla Filharmonii Łódzkiej

(…) Zespół wykonał tę pracę perfekcyjnie. Jestem pod wrażeniem zarówno jakości, poprawności, jak i efektywności pracy. Było to dla mnie niezwykle ważne, ponieważ czas na przygotowanie dokumentacji był ekstremalnie krótki. Dodatkowym wyzwaniem był brak wzorców dotyczących zawartości analizy popytu i brak wytycznych metodologicznych – był to jeden z pierwszych konkursów z nowym typem dokumentacji. Tym większy mój podziw dla profesjonalizmu zespołu i tym większa wdzęczność za podjęcie się realizacji niewykonalnego zadania.

Marzena Wiśniak – zastępca dyrektora Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina

Projektowanie partycypacyjne dla Fundacji Urban Forms

(…) Pragnę podkreślić, że wszystkie z wyżej wymienionych usług badawczych i animacyjnych wykonane zostały z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Zespół (…) dołożył wszelkich starań, aby skutecznie odpowiedzieć na wszystkie pytania badawcze i sformułować cenne rekomendacje. Gorąco polecam współpracę z firmą.

Teresa Latuszewska-Syrda – prezes fundacji Urban Forms

Realizacja terenowa quasi-eksperymentu dla Uniwersytetu Łódzkiego

(…) Ze względu na metodologiczny charakter projektu szczególnie ważna była uczciwość, rzetelność i wysoka jakość pracy ankieterów. Firma (…) w pełni wywiązała się z wymienionych wyżej zobowiązań. Ankieterzy byli dobrze przygotowani do nagrań i znakomicie poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Zespół wykazywał się również elastycznością, dostosowując rytm działań do nowych uwarunkowań pojawiających się w trakcie realizacji projektu. Z pełnym przekonaniem rekomenduję współpracę z firmą.

dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska – Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Instytutu Socjologii UŁ

Realizacja badań terenowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

(…) wystawiam referencje (…) za bardzo rzetelne i profesjonalne wykonanie badań terenowych w ramach projektu pt.: „Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (…).

dr Katarzyna Zajda – Katedra Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii UŁ

Ewaluacja programu dla Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Prace badawcze oraz analiza wyników zostały przeprowadzone należycie, terminowo i zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Rekomendujemy rzetelność i profesjonalizm zespołu (…).

Danuta Raczko – wiceprezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Szkolenie „Kulturobik” dla mBanku

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez Uczestników, a prowadzące wykazały się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w zaktywizowanie grupy i zbudowanie z nią partnerskiej relacji. Warsztat (…) koncentrował się na ukształtowaniu w Uczestnikach nowych umiejętności, a nie tylko na pobieżnym przekazaniu wiedzy. Dzięki profesjonalnemu zbadaniu potrzeb grupy przez firmę, szkolenie zrealizowało wszystkie zakładane cele oraz w realny sposób przygotowało Uczestników do udziału w kolejnych działaniach rozwojowych.

Arkadiusz Klimczak – Departament rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji

Reklama
%d blogerów lubi to: