Ewaluacja programu dla Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Prace badawcze oraz analiza wyników zostały przeprowadzone należycie, terminowo i zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Rekomendujemy rzetelność i profesjonalizm zespołu (…).

Danuta Raczko – wiceprezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości