Analiza popytu dla Filharmonii Łódzkiej

(…) Zespół wykonał tę pracę perfekcyjnie. Jestem pod wrażeniem zarówno jakości, poprawności, jak i efektywności pracy. Było to dla mnie niezwykle ważne, ponieważ czas na przygotowanie dokumentacji był ekstremalnie krótki. Dodatkowym wyzwaniem był brak wzorców dotyczących zawartości analizy popytu i brak wytycznych metodologicznych – był to jeden z pierwszych konkursów z nowym typem dokumentacji. Tym większy mój podziw dla profesjonalizmu zespołu i tym większa wdzęczność za podjęcie się realizacji niewykonalnego zadania.

Marzena Wiśniak – zastępca dyrektora Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina

Reklama