Quasi-eksperyment dla Uniwersytetu Łódzkiego

(…) Ze względu na metodologiczny charakter projektu szczególnie ważna była uczciwość, rzetelność i wysoka jakość pracy ankieterów. Firma (…) w pełni wywiązała się z wymienionych wyżej zobowiązań. Ankieterzy byli dobrze przygotowani do nagrań i znakomicie poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Zespół wykazywał się również elastycznością, dostosowując rytm działań do nowych uwarunkowań pojawiających się w trakcie realizacji projektu. Z pełnym przekonaniem rekomenduję współpracę z firmą.

dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska – Katedra Metod i Technik Badań Społecznych Instytutu Socjologii UŁ

Reklama