Szkolenie „Kulturobic”

Szkolenie zostało pozytywnie ocenione przez Uczestników, a prowadzące wykazały się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w zaktywizowanie grupy i zbudowanie z nią partnerskiej relacji. Warsztat (…) koncentrował się na ukształtowaniu w Uczestnikach nowych umiejętności, a nie tylko na pobieżnym przekazaniu wiedzy. Dzięki profesjonalnemu zbadaniu potrzeb grupy przez firmę, szkolenie zrealizowało wszystkie zakładane cele oraz w realny sposób przygotowało Uczestników do udziału w kolejnych działaniach rozwojowych.

Arkadiusz Klimczak – Departament rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji

Reklama